Departementen Frankrijk

Departement is de benaming voor de derde bestuurslaag in Frankrijk. In het Frans wordt de benaming départements gebruikt. Departementen zijn te vergelijken met de provincies in Nederland en België en zijn onder te verdelen in arrondissementen. Die zijn weer onder te verdelen in gemeenten. Frankrijk heeft 102 van die departementen. Waarvan 97 in Frankrijk liggen en 5 ervan buiten Europa. Aan je kentekenplaat is te herkennen uit welk departement je komt. Tot voorheen werd het verwerkt in het kenteken maar tegenwoordig wordt het enkel rechts onderin vermeld op kentekenplaten en zijn het de eerste twee cijfers van je postcode.

Geschiedenis

De reden waarom Frankrijk is onderverdeeld in departementen is vanwege het feit dat de Frankrijk vroeger een erg overlappend bestuurd had. De provincies waren overigens erg onverdeeld. Daarom is er onder andere voor gekozen, het departement namen, sterk te laten afwijken van de oude provincie namen. Arrondissementen (arrondissement) Arrondissementen houdt de onderverdeling van grote steden in. Frankrijk bevat er 342. Hoe het arrondissement heet hangt af van de plaats en de hoofdstad daarvan. De baas van een arrondissement wordt een onderprefect genoemd. Dat geldt alleen niet voor wanneer de hoofdplaats van het arrondissement staat in de hoofdstad staat. De arrondissementen zijn onderverdeeld in kantons en gemeenten. Wanneer de hoofdplaats geen prefectuur heeft wordt dat onderprefectuur genoemd.

departementen frankrijk

Kantons (cantons)

Een kanton wordt een administratieve eenheid genoemd en zijn kleiner dan arrondissementen. Er kunnen meerderde gemeentes per kanton zijn. Het zijn tegenwoordig de districten waar gekozen kan worden voor de verkiezingen van het land. Hoe het grondgebied van een kanton word bepaald is door middel van de demografische basis. Ook speelt het aantal inwoners van de gemeente een rol. Het is belangrijk dat de inwoners van een kanton maximaal 20% mogen afwijken van het gemiddelde van een departement.

Gemeenten (commune)

In Frankrijk is een gemeente de laagste vorm van het bestuur. De Franse naam voor gemeente is in de 12e eeuw ontwikkeld. Het was een benaming voor kleine gemeenschappen en dat heeft zich later ontwikkeld tot de naam van een kleine bestuursvorm. De inwoners van de gemeentes kunnen grandioos uiteenlopend zijn, van 2 miljoen inwoners in één gemeente tot 1 inwoner in de andere gemeente tot een onbewoonde gemeente. Frankrijk telt 35.287 gemeenten in het binnenland en 129 buiten Europa. De gemeente en tevens de hoofdstad van Frankrijk, Parijs is echter een ander verhaal, die is namelijk onderverdeeld in 20 arrondissementen. Ze worden elk door een eigen arrondissementsraad bestuurd. Zij die altijd in een gemeentehuis zijn gevestigd kiezen hun eigen raad. De groottes van de gemeenten kunnen net als de inwoners erg variëren. Het gemiddelde is 14,18 km², maar de mediaan is een stuk kleiner met de oppervlakte van 10,73 km².

Overzeese departementen

Frankrijk beschikt over departementen die zich niet bevinden in het desbetreffende land, maar overzees, oftewel in het buitenland. Het land beschikt over 5 overzeese departementen die onder te verdelen zijn in 13 arrondissementen. Die arrondissementen zijn onder gesplitst in 156 kantons waar die 129 gemeentes heeft. Ze behoren, ondanks het feit dat het in het buitenland ligt, overigens wel tot de Europese unie en beschikken dus ook over het betaalmiddel: de euro.